Dit boek geeft u inzicht in

De fundamenten waarop de vennootschapsbelasting is gebaseerd

De manier waarop de belasting van kapitaalvennootschappen zich heeft ontwikkeld

De redenen voor een belasting over de winst van een kapitaalvennootschap

De rechtsgrond van de Nederlandse vennootschapsbelasting

Het antwoord op de vraag: wie is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting?

Het verschil tussen transparante en fiscaal zelfstandige lichamen

Het toetsingskader van de belastingplicht voor een buitenlandse vennootschap

De achtergrond en werking van het winstbegrip

De systematiek van het winstbegrip en de verhouding tussen jaarwinst en totaalwinst

"Enige tijd geleden heb ik de boeken Inleiding in de Vennootschapsbelasting Deel I en II van uitgeverij Scripta Manum besteld. Ik kan niet anders zeggen dan dat het zeer handige en goede boeken zijn om even snel na te slaan hoe het ook alweer in elkaar zit. De indeling is zeer handig en er zit een logische opbouw in. De materie wordt helder uitgelegd, waarbij ook de historische terugblik - bijvoorbeeld bij de verliesverrekening - toegevoegde waarde heeft. Daarnaast is de prijs van de boeken erg goed. Kortom een aanrader."
"Beide delen bieden een interessant overzicht van de grondbeginselen van de vennootschapsbelasting en de ontwikkelingen die tot deze belasting in haar huidige vorm hebben geleid. Dit overzicht is zowel interessant voor studenten die een inleiding in het fiscaal recht zoeken als fiscalisten die diepere kennis van (de gedachten achter) de vennootschapsbelasting zoeken. Voor deze laatste categorie is met name deel 1 interessant."

Inleiding in de vennootschapsbelasting

Het mysterie ontrafeld - Deel I

De vennootschapsbelasting mag gerust de ingewikkeldste van alle belastingen heten. Een wettelijke regeling die zo gedetailleerd en gelaagd is, wordt zelden aangetroffen. Veel fiscalisten hebben niettemin dagelijks met de wet te maken en zoeken hun weg in het doolhof van regels. De belasting is bovendien geregeld in het nieuws en geniet de belangstelling van bedrijfsleven en politiek. De vennootschapsbelasting kan daarom niet in nevelen gehuld blijven. Het mysterie moet worden ontrafeld.

Hoewel de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 vijftig jaar bestaat, gaat de oorsprong van de vennootschapsbelasting terug tot de negentiende eeuw. Teruggrijpen op die ontstaansgeschiedenis blijkt de sleutel te zijn om de huidige wet beter te verstaan. In dit eerste deel van Inleiding in de Vennootschapsbelasting worden de grondslagen van de vennootschapsbelasting en de hoofdregels van de wet op toegankelijke wijze uitgelegd.

W.R. (Reinier) Kooiman

Auteur

Reinier Kooiman - Uitgeverij Scripta Manum

W.R. (Reinier) Kooiman is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en het Wetenschappelijk Bureau van Deloitte Belastingadviseurs.

"De schrijvers van deze twee boeken hebben me door het vak grondslagen vennootschapsbelasting heen gesleept. Belangrijke onderwerpen uit de VPB worden duidelijk en overzichtelijk uiteengezet op een niet al te ingewikkelde manier, zodat je de basisgedachte van het vak goed begrijpt. Omdat het in begrijpelijke taal is geschreven en de hoofdstukken niet ellendig lang zijn, kon ik de boeken een aantal keren opnieuw lezen."
Paweena Chaimart
Masterstudent - Tilburg University
"Het boek Inleiding in de Vennootschapsbelasting is een goed studieboek dat een moeilijk onderwerp duidelijk en begrijpbaar uitlegt. Door niet alleen de technische kant van de wet uit te leggen, maar ook de achtergrond hiervan, kom je tot een goed begrip van de stof. Voor een studieboek leest het dunne boek prettig weg en wordt de stof niet moeilijker gemaakt dan het is."

Het boek bevat alle informatie voor het begrijpen van de wet
Sven Nieuweboer
Bachelorstudent - UvA
"Voor het vak kende ik termen nog niet en ging ik niet snel door het boek heen. Wel worden die termen goed uitgelegd aan de hand van illustraties en voorbeelden in de tekst of in de voetnoten. Na het vak ging ik veel sneller door het boek heen. Het is een goed beknopt boek dat uitgebreid ingaat op het ontstaan van de vennootschapsbelasting waardoor je het systeem echt snapt."

Hadden we maar voor elk vak een boek van 140 bladzijden
Maxime Wijnschenk
Bachelorstudent - UvA