Dit boek geeft u inzicht in

De werking, principes en technische bepalingen van de deelnemersvrijstelling

Het doel, de achtergrond en geschiedenis van de verschillende regelingen

Het complexe stelsel en de samenhang van verschillende renteaftrekbeperkingen

Het fiscale onderscheid tussen eigen vermogen en vreemd vermogen

Het doel wat de wetgever met de regelingen heeft willen bereiken

De verschillende systemen van de verliesverrekening

De systematiek tussen de hoofdregel, uitzonderingen en nadere wettelijke specificaties

De werking van bepaalde regelingen aan de hand van simpele en cijfermatige voorbeelden

De fiscale aspecten van reorganisaties en antimisbruikregelingen

"Een vlot geschreven boek voor iedereen die de basiskennis van de vennootschapsbelasting wilt opdoen. Het boek is studentvriendelijk geschreven en bevat vele praktische voorbeelden, waardoor het boek zeer geschikt is voor het (academisch) onderwijs. Tegelijkertijd biedt het boek voldoende diepgang voor de in de praktijk werkzame fiscalist om de weggezakte basisbeginselen van de vennootschapsbelasting op te poetsen."
"Voor mijn studie belastingadviseur bij het Register Belastingadviseurs heb ik de beide delen Inleiding in de Vpb aangeschaft. De boeken zijn in heldere taal geschreven met duidelijke praktijkvoorbeelden. Een goede ondersteuning ter voorbereiding van de aankomende examens. Tevens als naslagwerk in mijn dagelijkse adviespraktijk. Iedereen die te maken heeft met de wet vennootschapsbelasting raad ik de boeken aan!"
"Het bijzonder toegankelijke boek, dat is geschreven door W.R. Kooiman en E.N. Emanuels, bevat tal van aardige observaties. Zo betogen de auteurs dat de jaarwinst de eigenlijke grondslag vormt voor de heffing van vennootschapsbelasting (p. 185), en daarvan uitgaande is verliescompensatie ‘geen principieel recht’ (p. 162). Bovendien, zo betogen de auteurs, is met name achterwaartse verliesverrekening (carry back) problematisch in het licht van het profijtbeginsel, dat als rechtsgrond van de vennootschapsbelasting kan worden gezien (p. 140). ‘Een later verlies doet immers niets af aan het profijt dat de kapitaalvennootschap in een eerder jaar heeft gehad’ (p. 162). Ook over de toekomst van de fiscale eenheid hebben de auteurs gedachten ontwikkeld. Daarover merken zij op: 'Als de wetgever ervoor kiest om de fiscale eenheid te handhaven, is het geen gemis om het fiscale-eenheids-regime te beperken tot horizontale verliesverrekening en de overige aspecten te laten varen' (p. 185)."

Inleiding in de vennootschapsbelasting

Het mysterie ontrafeld - Deel II

Het tweede deel van Het mysterie ontrafeld ontleedt de uitzonderingen die de hoofdstructuur van de vennootschapsbelasting compliceren. Het doel en het systeem van de wet, zoals die in het eerste deel zijn uitgewerkt, vormen daarbij de leidraad. Daardoor raakt de lezer niet verstrikt in het doolhof van uitzonderingen, maar blijken zelfs de meest gedetailleerde regels te begrijpen.

In het eerste deel zijn tal van redenen gegeven waarom het belasten van de winst van een kapitaalvennootschap een zaak van rechtvaardigheid is. Voor wie die conclusie heeft omarmd, loopt dit tweede deel op een teleurstelling uit. De wet blijkt tal van rafelranden te hebben.

W.R. (Reinier) Kooiman

Auteur

Reinier Kooiman - Uitgeverij Scripta Manum

W.R. (Reinier) Kooiman is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en het Wetenschappelijk Bureau van Deloitte Belastingadviseurs.

E.N. (Esmée) Emanuels

Auteur

Esmee Emanuels - Uitgeverij Scripta Manum

E.N. (Esmée) Emanuels is sinds begin 2021 werkzaam als belastingadviseur bij de praktijkgroep Investment Management van Loyens & Loeff. 

"De opbouw van het boek in combinatie met de verwijzingen naar Deel I en de andere hoofdstukken zorgt voor een goed overzicht van de verschillende leerstukken. De keuze voor beknopte en heldere zinnen zonder omslachtige begrippen maakt het boek makkelijk leesbaar. In vergelijking met andere juridische boeken hoefde ik weinig woorden op te zoeken of deze stonden gedefinieerd in de voetnoten. De schematische weergaven van de vennootschappelijke structuren verduidelijkten de tekst, hoewel dit bij andere juridische boeken niet ongebruikelijk is. Verder vond ik de slotsommen aan het einde van ieder hoofdstuk fijne toevoegingen. Tijdens het herhalen van de stof waren deze slotsommen handige schema’s om te achterhalen of ik de stof goed onder de knie had."
"Ik heb het boek als zeer fijn ervaren. De hoofdstukken waren kort en bondig en op een fijne manier geschreven. Er waren precies genoeg voorbeelden aanwezig om de stof nog beter te begrijpen. Door het boek en de leuke manier waarop de inhoud wordt uitgelegd, wist ik na 7 weken een stuk meer over de Vpb. Bovendien werkte het voor mij heel goed dat alles makkelijk is opgeschreven en er zo min mogelijk vaktechnische termen in het boek staan. Dit kan in andere juridische boeken namelijk nog wel eens voor omslachtigheid zorgen. Tijdens het leren voor het tentamen heb ik gebruikgemaakt van de slotbeschouwingen van beide delen van het boek. Deze waren heel handig bij het snel nalezen van alle belangrijke punten van het boek."
"Een zeer fijn en makkelijk hanteerbaar studieboek! De korte stukjes tekst die van duidelijke voorbeelden zijn voorzien, maken dat je elk onderdeel apart kan bestuderen en begrijpen. Het herhaaldelijk terug laten komen van het doel van de bepalingen en de wet zorgt er vervolgens voor dat je al die kleine stukjes in een groter geheel gaat zien en ook in onderlinge samenhang kan beoordelen. Je leert op een kritische manier te bekijken of de wet en de bepalingen ook zinvol zijn en wat er eventueel anders zou kunnen aan het systeem. Door deze methode ga je veel dieper in op de stof, en leer je meer naar de inhoud te kijken in plaats van naar een stappenplan te zoeken. Kortom: een nieuwe en waarschijnlijk zeer succesvolle aanpak om relatief abstracte en ingewikkelde materie tot een begrijpelijk verhaal samen te vatten."