Deze bundel bevat

De Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

De Beleidsregels particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus 2019

De Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

De kernoverwegingen van uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vanaf 2010 in het kader van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

"Een heel nuttige bundel voor iedereen die zich bezighoudt met regelgeving rondom particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Mr. Ip is erin geslaagd om de jurisprudentie toegankelijk te maken voor iedereen. Besluiten zijn ontdaan van alle formele, voor de geïnteresseerde lezer onnodige passages. De teksten lezen daardoor zo gemakkelijk dat ze een heel interessante en regelmatig grappige inkijk geven in omstandigheden en overwegingen."

WPBR-BUNDEL

De Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus is een bijzondere wet. Met deze wet regelt de overheid de bekwaamheid en betrouwbaarheid van de particuliere veiligheidszorg. Een beveiligingsorganisatie of recherchebureau, dan wel een onderdeel daarvan, die is gevestigd op een luchtvaartterrein, heeft eerst toestemming nodig van de Koninklijke Marechaussee om personen aldaar tewerk te stellen. Voor deze toestemming is de Brigade Toezicht Beveiliging Burgerluchtvaart van de Koninklijke Marechaussee gemandateerd. Een uitgave die de lezer een overzicht van wet- en regelgeving, alsmede jurisprudentie, biedt, ontbreekt. Met deze bundel poog ik te voorzien in deze lacune.

Deze WPBR-BUNDEL is als naslagwerk aangeboden aan de Brigade Toezicht Beveiliging Burgerluchtvaart van de Koninklijke Marechaussee met als doel het bundelen van de belangrijke wet- en regelgeving op wetten.overheid.nl (deel I) op het gebied van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, alsmede de kernoverwegingen van uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vanaf 2010 op rechtspraak.nl (deel II) ten aanzien van dit gebied. Daarnaast kan deze bundel, die met uiterste zorg is samengesteld en waarbij abusievelijke onvolkomenheden in de officiële teksten – waar mogelijk – zijn weggenomen, als kennisbron worden gebruikt.

SGTAO mr. W.Y. Ip

Redactie

Stephan Ip

SGTAO mr. W.Y. (Stephan) Ip is militair in werkelijke dienst bij de Koninklijke Marine Reserve en tijdelijk tewerkgesteld bij de Brigade Toezicht Beveiliging Burgerluchtvaart van de Koninklijke Marechaussee. Daarnaast is hij werkzaam bij de Belastingdienst Den Haag als inspecteur en verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam als docent.

"De WPBR Bundel is een zeer fijn naslagwerk, geschreven in duidelijke begrijpelijke taal, stukje vakwerk van LTZ 3 Stephan Ip, iets waar je best trots op mag zijn."

Neem contact met ons op